150 år

2024!

TLM

Inter-

national

I november 2024 skal TLM International markeres i New Delhi.

 

Et ord fra TLM International:

Hvorfor markerer vi 150 år med TLM?

For å inspirere

Vi er på siste etappe av et langt løp for å få slutt på spedalskhet. Det tidligste beviset på spedalskhet er fra 4000 år siden, og det er en sykdom som Jesus helbredet mennesker fra for 2000 år siden. Etter årtusener med spedalskhet, som skader utallige liv, er vi muligens den privilegerte generasjonen som ser slutten på løpet, for å nå målet om å ende spedalskhetens lidelser.

Takket være de nyeste verktøyene og kunnskap, har vi nå mulighet til å få slutt på spedalskhet. Dette jubileet handler om å stimulere til en sluttspurt i dette henseendet. Denne innspurten kan bare vinnes sammen med regjeringer, støttespillere, store givere, våre egne lag, og personene som er rammet av spedalskhet.


For å takke våre folk

Dette jubileet handler om å takke menneskene som har bidratt, i en epoke på 150 år, med å skrive TLM-historien. Folk som har lagt til rette for at en verden uten spedalskhet er innen rekkevidde. Vi ønsker å takke alle som har vært med på denne reisen, fra Bailey og Pimms-familiene, som satte i gang misjonen, og helt frem til menneskene som utrettelig jobber med dette i dag

Dette jubileet er en mulighet for oss alle til å kreve eierskap til dette oppdraget, feire rollen vi har spilt, ved å ta vare på mennesker som er berørt av spedalskhet, og bidra til en verden uten spedalskhet. Enten du har overvåket budsjetter, brukt pengene i prosjekter, enten du har designet prosjekter eller holdt sykehusene i gang, enten din rolle er å utføre kirurgi eller å lede team, enten du engasjerer våre supportere eller trener personer rammet av spedalskhet til å bli selvstendige. Uansett hva din rolle er nå eller var i fortiden, du har spilt en avgjørende rolle i Guds misjon.


For å takke for våre støttespillere

Uten engasjementet og selvoppofrelsen fra våre støttespillere ville ikke Lepramisjonen

ha kommet seg gjennom år én, for ikke å snakke om alle de 149 årene som har fulgt. Dette jubileet handler om å feire supporterne våre, og vise dem hva pengene deres har

oppnådd og hva de ennå kan gjøre.

Hvis dette jubileet handler om å inspirere mennesker, så er disse menneskene sentrale i det. Vårt mål er å koble hver av dem personlig til det faktum at en verden uten spedalskhet er mulig, og de har bidratt til det. Vi ønsker å klare å meddele det på en slik måte at de føler seg sett og anerkjent som de endringsskaperne de er.


Hovedbudskapet

Når vi minnes 150 år med lepramisjonen, slutter vi oss til sangen til Salme 150,

der vi priser Gud med harpe og lyre for hans overlegne storhet. Gjennom kriger, pandemier, og økonomiske kriser har Gud opprettholdt denne misjonen.

Når vi feirer prestasjonene til de hellige som har gått foran oss i denne misjonen,

tar vi imot stafettpinnen på siste etappe av dette løpet for en verden uten spedalskhet.

Arm i arm med personer som er rammet av spedalskhet, ønsker vi at dette 150-årsjubileet skal være en lanseringsrampe mot en verden hvor ingen blir diagnostisert med spedalskhet igjen, hvor ingen lever med funksjonshemming på grunn av denne sykdommen. En sykdom som kan forebygges, og hvor ingen står overfor diskriminering på grunn av en lepradiagnose.

Vi har alle verktøyene vi trenger for å gjøre dette til virkelighet. I enda større grad har vi tro på at den Gud som har ført oss så langt, også vil ta oss videre til en verden uten spedalskhet. 


Se mye mer på TLM Internationals internettside om 150 års jubileet.

Oppsummering

  • Vi takker Gud for hans trofasthet til denne misjonen gjennom 150 år.
  • Vi er takknemlige for alle de hellige som har gått foran oss, for å få oss frem til dette punktet.
  • I kappløpet om å beseire spedalskhet tar vi stafettpinnen fra generasjonene som har gått foran oss, mens vi løper siste etappe mot en verden uten spedalskhet.
  • Vi har verktøyene vi trenger for å få slutt på spedalskhet – vi trenger bare de riktige ressursene og politisk engasjement.


Hvordan kan du engasjere deg?

Hvis du har lyst til å bli involvert i innsamlingen og de forskjellige aktivitetene vi gjør, så ta kontakt med oss på tlf 91111056, eller skriv en beskjed via vår nettside. 

Hvordan ønsker du å gi?

Bankkonto TLM Norge 2480.31.60704

Vipps 691336