Gerhard Armauer Hansen 1841-1912. 

Fra Norsk biografisk leksikon.

Født i Bergen, som nr. 8 av 16 barn. Hans oppdagelse av Leprabacillen i 1873 var første gang man påviste at en basille kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesket. Han jobbet som lege på Leprasykehuset i 1868, og sammen med dr. Danielssen og Boeck gjorde de at Bergen ble et sentrum for studier av den spedalske sykdom, med blant annet mikroskopi studier av sykt vev, som var med på å legge grunnlaget for patologi som fag i Norge. 

The Unwanted:

A documentary film

on leprosy

A Member of TLM' International Research Committee, Dr Paul Saunderson is one of the world's top leprosy experts. Paul received his medical degree from Cambridge University, and has been involved in leprosy work since 1981. Paul serves on several World Health Organization (WHO) advisory and technical committees, and is a member of the International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP) Technical Commission. He is Editor-in-Chief of Leprosy Review. In this video, Paul talks us through a few key questions that many of us have about leprosy