TLM Norge er en del av den verdensvide organisasjonen TLM International

Styret i TLM Norge

Glenn Larsen

Styreleder i TLM Norge.

Ortopedkirurg. Diakon i Elihu-menigheten i Tønsberg og deltids misjonær i Nigeria.

Wenche Lise Stamnes Larsen

Kasserer i TLM Norge.

Regnskapsfører. Diakon i Elihu-menigheten  i Tønsberg og deltids misjonær i Nigeria.

Esther Akinyele

Sekretær i TLM Norge.

Pastor i Kingdom Culture International Church i Ferder.

Joseph Akinyele

Styremedlem i TLM Norge.

Pastor i Kingdom Culture International Church i Ferder.

Liljan Wollan

Styremedlem i TLM Norge.

Monica Askjer

Styremedlem i TLM Norge

TLM Norge ble stiftet i august 2020 med hjelp fra Allan Ekstedt (leder for TLM Nordic) og TLM Sverige. Dette omtrent 12 år etter at den forrige norske Lepra-foreningen ble lagt ned.  

Vi er glade for å kunne stå sammen med alle de 31 andre medlemslandene i TLM International, med en målsetting om å utradere spedalskhet innen 2035.

Det er fortsatt en stor grad av spedalskhet i 15 land. TLM International hjelper til i 11 av disse. 


TLM Norges retningslinjer og politikk

Øverste leder i TLM International var også til stede på instiftelsesmøtet av TLM Nordic Hub Network. Han kom med støtte til sammarbeidet i Norden og oppmuntring til Lepramisjonens arbeide generelt.

TLM Norge, en del av det nordiske nettverket.


Den 19.03.22 ble det første møtet i TLM Nordic Hub Network offisielt avholdt. Allan Ekstedt (bildet) er foregangsmann for opprettelsen av det nordiske samarbeidet mellom de nordiske land som er medlem i Lepramisjonen.

Representanter fra de nordiske land.

I bakre rekke fra venstre ser vi lederen for TLM Nordic hub network Allan Ekstedt, TLM Internationals leder for innsamling Jo-Ann Thomson, Lederen for TLM Nederland Henno Couprie og nr 4 er TLM Internationals øverste leder Brent Morgan.

Liljan Wollan representerte Norge (nr 4 bak fra høyre).

Foto: G.Larsen