Hjelp de spedalske

til et verdig liv

Hva er lepra?

Hvert andre minutt blir en ny person diagnostisert med spedalskhet og millioner lever med konsekvensen av sykdommen.

Mange vet ikke at sykdommen finnes i moderne tid.