150 år

    2024


   150 år

    2024

Hjelp de spedalske

til et verdig liv

Bankkonto

2480.31.60704


Vipps 691336

Hva er lepra?

Hvert andre minutt blir en ny person diagnostisert med spedalskhet og millioner lever med konsekvensen av sykdommen.

Mange vet ikke at sykdommen finnes i moderne tid.