.

Helse, håp og rettferdighet til de som er rammet av spedalskhet.

Den spedalske har et langt liv i lidelse foran seg, dersom de er uten behandling. Vær med å bringe helse, håp, rettferdighet og kjærlighet til de som verden har foraktet i tusenvis av år.

Bankkonto TLM Norge 2480.31.60704

Vipps 691336

Dine gaver anvendes til å lege, rette opp og utdanne, slik at man kan:


  • Søke opp og finne syke og/eller funksjonshemmende, og sørge for at de får hjelp.
  • Hjelpe flere bort fra fattigdom til et liv der de kan forsørge seg selv.
  • La flere få vite att man kan behandle spedalskhet, og at de syke ikke trenger å isoleres.
  • Motvirke fordommer, forakt, frykt og mangel på kunnskap hos de som omgåes de spedalske.
  • Arbeide for menneskerettigheter, mot urettferdighet og diskriminering mot de spedalske.
  • Spre kunnskap om alt dette i Norge.

Åpningstider

Mandag - fredag


09:00 - 12:00


Lørdag


11:00 - 15:00


Søndag


Lukket

Kontakt