Søndag

28. januar

2024

Hva er verdens lepradag?

Dagen markeres både i land med og land uten spedalskhet. I land der spedalskhet enten ikke eksisterer eller er svært sjelden, markeres verdens lepradag (spedalskhetsdag) av kirker, frivillige organisasjoner og forkjempere, som har som mål å øke bevisstheten om det faktum at spedalskhet fortsatt eksisterer, og at den fortsatt ødelegger liv.

 

I land der spedalskhet fortsatt eksisterer, samles lokalsamfunn og mennesker som er berørt av spedalskhet, for å øke bevisstheten om sykdommen, og holde arrangementer som har som mål å redusere spedalskhets-stigma, og øke bevisstheten om sykdommen. I mange land er det også gode engasjement fra regjeringer, som markerer dagen gjennom ministre og egne arrangementer.

 

Hvorfor den siste søndagen i januar?

Dagen ble valgt av den franske humanitære Raoul Follereau i 1953, for å kunne sammenfalle med årsdagen for Mahatma Ghandis død 30. januar 1948.

 

Hvordan kan du engasjere deg?

Det kan du ved å søke etter Lepramisjonen, TLM Norge eller Verdens lepradag på sosiale medier. Hvis du har lyst til å bli involvert i innsamlingen og aktivitetene under verdens spedalskhetsdag, så ta kontakt med oss på tlf 91111056, eller skriv en beskjed via vår nettside.

Hvordan ønsker du å bidra?

Bankkonto TLM Norge 2480.31.60704

Vipps 691336