Leif Agnestrand i Lepramisjonen i Sverige forteller om prosjekt i Lepramisjonen India

Hjelp hele veien tilbake


Her kan du lese om prosjektet der Lepramisjonen i India stadig utvikles til å bli bedre på å ikke bare gi helsehjelp, men også hjelpe pasientene tilbake til et selvstendig liv.


Målet med prosjektet er å gjøre Lepramisjonen i India (TLMI) mer effektiv, gjennom å øke kunnskapen hos ansatte og frivillige om de sykes behov utover den medisinske behandling. TLMI`s tjeneste forandres fra behandling til helhetlig omsorg. I tillegg til helbredelse, utrustes de rammede slik at de blant annet kan sørge for sine økonomiske og sosiale behov. TLMI hjelper de spedalske til et selvstendig økonomisk uavhengig liv. Det kreves nye samarbeidspartene for å klare å overføre nok kunnskap og trening. Det blir blant annet holdt kurs og seminarer om menneskerettigheter, likestilling, diskriminering og lederskap. Da TLMI har over 900 ansatte, inngår det i prosjektet å se på hvordan man kan organisere arbeidet best mulig og gjøre lederskapet mer likestilt.

 

Økt innsikt om likestilling

En frukt av prosjektets første del var et mer samstemmig lederskap, med øket forståelse for at likestilling og likeverd ikke bare gjelder kvinner, samt at grasrota har fått mer kontakt med myndigheter og andre organisasjoner. Prosjektets andre fase la vekt på videre lederskapstrening og det å fortsette å undervise om kvinner og menns like rettigheter.


Settes i stand til å påvirke samfunnet

Senere har man sett en økende kommunikasjon og påvirkning på myndigheter og organisasjoner, som kan spille en avgjørende rolle for at de spedalske skal kunne vende tilbake til et normalt liv. Prosjektet startet tilbake i 2012, som en del av samarbeidet med FN, for å utrydde ekstrem fattigdom og hunger, samt frem-elske likestilling.


Tekst og foto: Leif Agnestrand, saksbehandler prosjekt.