DR Kongo

Den demokratiske republikken Kongo er et fruktbart land med en lang historie preget av krig og vanskeligheter.


 DR Kongo ble løsrevet fra kolonimakten Belgia i 1960, og omfatter det meste av Kongo-bekkenet. Det grenser til Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan i nord, UgandaRwanda og Burundi i øst, Zambia og Angola i sør og Republikken Kongo i vest.

DR Kongo er blant de fire mest folkerike land i Afrika, og de ti mest befolkede i verden. Landet har en svært variert befolkning med over 250 forskjellige etnisiteter, der ingen er i flertall. De fleste av folkegruppene er bantuer, men det er også hamittiske folkeslag og sanfolk. DR Kongo er svært rikt på naturressurser, både mineraler og landbruksprodukter, men mange tiår med undertrykkende styre og væpnede konflikter har ført til at ressursene er dårlig utnyttet.

Statsform: Republikk i Afrika

Hovedstad: Kinshasa

Innbyggertall: 84 004 989 (2018)

Landareal: 2 267 050 km²

Innbyggere per km² 35,9 (2017)

Offisielt språk: Fransk

Nasjonaldag: 30. juni

Statasoverhode: Félix Tshisekedi

Statasminister: Bruno Tshibala

Mynt: Franc à 100 centimes

Religion: Katolsk og protestantisk kristendom, lokale religioner


Fra Store Norske Leksikon 10.03.21.

TLM DR Kongo

Bedret helsehjelp og hjelp til selvhjelp i 6 byer


DR Kongo har gode muligheter til å være et rikt land, men krig og korrupsjon har senket levekårene dramatisk. Kun omtrent en fjerdedel av de 84 millioner innbyggerne har tilgang til helsetjenester. Store utilgjengelige jungler og over 250 forskjellige stammespråk, gjør det vanskelig å hjelpe de spedalske. Mange innbyggere utsettes for vold, overgrep og lever i dyp fattigdom. Her virker Lepramisjonen DR Kongo, som ble grunnlagt for 50 år siden. Lepramisjonen Sverige støtter 2 prosjekter i DR Kongo; ett byutviklingsprosjekt og ett som forhindrer funksjonshemming hos spedalske.

Se også disse reportasjene fra DR Kongo