Selvbevissthet og samarbeide i Chhattisgarh

De personer som vanligvis ansees som intet får nå innflytelse. Les om det omfattende prosjektet for hjelp til selvhjelp i Chhattisgarh.


Målet er å gi de spedalske, de funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper tilgang til helsetilbud og forsørgelse. Prosjektet retter seg mot personer i regionene Nawagarh og Malkhrod i distriktet Jaigir Champa i delstaten Chhattisgarh. Disse to regionene har omtrent 478 000 innbyggere, drøyt 24 000 familier, som lever under fattigdomsgrensen, og når prosjektet startet i 2013 oppdaget man 346 spedalske.


Utdanner både private og samfunnsaktører.

Mange av innvandrerne i disse regionene er plukket ut til å være med i prosjekt, der de får hjelp til å gjøre krav på sine rettigheter, som for eksempel skolegang for barna og tilgang på rent vann. Dette gjøres på tre måter:

  • For det første utdannes og styrkes de marginaliserte familiene, så de kan få de tjenestene de har krav på fra myndighetene.
  • For det andre gjøres viktige samfunnsstøtter oppmerksomme på de behov som er gjeldende, for eksempel skole, vann, helse og sosiale tjenester hos den berørte befolkningen, og minner dem om befolkningens rettigheter, så de kan betjene dem på best mulig måte.
  • Den tredje måten er meningsdannelse og informasjon. Kunnskap om spedalskhet og funksjonshemming formidles på flere måter i de forskjellige regionene, slik at befolkningen skal få et bedre offentlig tilbud. Et mål er å danne samarbeidsgrupper, så de som er i behov av hjelp lettere kan få dette, ved at de kan legge frem sin sak på en bedre måte.

 

Selvhjelpsgrupper er viktige for å lykkes

En viktig årsak til at dette lykkes er de 1000 selvhjelpsgruppene som eksisterer. Øverste bildet viser en selvhjelpsgruppe sammen med frivillige hjelpere i dette området.

Kontakt